Match Leningrad-Novgorod(sovtorgsluzhashie) 16.5:3.5 Novgorod 20-21.8.1927

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Novgorod

1 ROUND

2 ROUND

Rokhlin Y.

0

1/2

Sozin V.

1

1/2


Shakhmatnyj Listok 16-1927 253 page
database of games in PGN format lenoso27.zip(1 games of 20)