Match Kharkov-Zaporozhie(rabpros) 11.5:6.5 Zaporozhie 27-28.2.1927

Kharkov

1 ROUND

2 ROUND

Zaporozhie

1 ROUND

2 ROUND

Grigorenko D.

1

1

Gostishchev

0

0

Alekhin Alexey

1

1

Slonim

0

0

Kirillov V.

1

1

Shirekher

0

0

Popovich

1

0

Borshchevsky

0

1

Korovin

0

1

Belenky

1

0

Shulgin

0

0

Krinitsky

1

1

Tsukernik

1/2

1/2

Mitkalev

1/2

1/2

Alperovich

1

1/2

Osadchenko

0

1/2

Katsnelson

0

1

Maltsev

1

0


Gubnitsky S.,Shakhmatnyj Kharkov 100 page
database of games in PGN format hazara27.zip(1 games of 18)