Match Kharkov(rabpros)-Poltava 9.5:6.5 Poltava 11-12.12.1927

Kharkov

1 ROUND

2 ROUND

Poltava

1 ROUND

2 ROUND

Grigorenko D.

1:1

Lastovetz

1:1

Kirillov V.

1

1/2

Gurevich

0

1/2

Alekhin Alexey

1

1

Shabelnitsky

0

0

Popovich

1

1/2

Lavrov

0

1/2

Korovin

0

0

Dubrovsky

1

1

Shulgin

1:1

Lisovsky

1:1

Tsukernik

0

1/2

Milianovsky

1

1/2

Ass

1

1

Fridman

0

0


Gubnitsky S.,Shakhmatnyj Kharkov 103 page
database of games in PGN format harpol27.zip( games of 16)