Match Kharkov-Rostov-on-Don 7:5 Rostov-on-Don 26-27.6.1926

Kharkov

1 ROUND

2 ROUND

Rostov-on-Don

1 ROUND

2 ROUND

Grigorenko D.

1

1

Pimenov S.

0

0

Alekhin Alexey

1/2

1/2

Didrikhson B.

1/2

1/2

Yanushpolsky I.

1/2

1

Burmistrov

1/2

0

Kirillov V.

1

1

Ivanov

0

0

Popovich

1/2

0

Semiganovsky G.

1/2

1

Shapiro M.

0

0

Sokolov G.

1

1


Site Chess-Rostov.ru
database of games in PGN format roshar26.zip(2 games of 12)