Match Kharkov(Rabpros)-Poltava 9.5:6.5 11-12.12.1926

Kharkov(Rabpros)

1 ROUND

2 ROUND

Poltava

1 ROUND

2 ROUND

Grigorenko D.

1

0

Lastovets

0

1

Alekhin Alexey

1

1

Shabelnitsky

0

0

Kirillov V.

1

1/2

Gurovich

0

1/2

Popovich

1

1/2

Lavrov

0

1/2

Korovin

0

0

Dubrovsky

1

1

Shulgin

1

0

Lisovsky

0

1

Ass

1

1

Fridman

0

0

Tsukernik

0

1/2

Milianovsky

1

1/2


64 1-1927 15 page,Shakhmatnyj Listok 24-1926 385 page
database of games in PGN format hapora26.zip(1 games of 16)