Match Orel-Orel region 6.5:7.5 Orel 9-10.8.1924

Orel region

1 ROUND

2 ROUND

Orel

1 ROUND

2 ROUND

Gergenreder V.

1

1

Vait A.

0

0

Shmidt

1/2

1/2

Ferkhov

1/2

1/2

Ventskevich

1

1

Eliseev

0

0

Gergenreder A.

1/2

1/2

Astakhov

1/2

1/2

Sakharov

0

1

Voskresensky

1

0

Denisov

0

0

Munster

1

1

Asmus

0

1/2

Gopynin

1

1/2


Shahmatnyj Listok 18-1924
database of games in PGN format oreorr24.zip(1 games of 14)