Match Kostroma-Yaroslavl 10:6- Kostroma July 1924

Yaroslavl:

Ostrovsky

Shokhin

Sokolov

Fakhterovsky

Results

Kostroma

Lebedev

.(of 4)

Lvov

.

Strizhev

.

Uspensky

.

Yaroslavl:

.

.

.

.


database of games in PGN format kosyar24.zip( games of 16)