Match Kursk-Orel 9:3 Orel 21-22.5.1923

Kursk

1 ROUND

2 ROUND

Orel

1 ROUND

2 ROUND

Novikov

1/2

1/2

Ferkhov

1/2

1/2

Sushkov

1/2

1/2

Astakhov

1/2

1/2

Sivkov

1

1

Eliseev

0

0

Sergeev

1

1/2

Pukhalsky

0

1/2

Alferov

1/2

1

Videman

1/2

0

Khlusovich

1

1

Popov

0

0database of games in PGN format kurore23.zip( games of 12)
Hosted by uCoz