Match Petrogubkommuna-Elektrotehnicheskiy Institut 7:3 Petrograd 16.4.1921

Petrogubkommuna

1 ROUND

Institut

1 ROUND

Romanovsky P.

1

Platz

0

Vainshtein S.

1

Khvilivitsky

0

Dmitriev K.

1

Vainshtein F.

0

Gotgilf S.

1

Fedosov

0

Steinberg

0

Chekhovich

1

Gessen

1

Dostovalov

0

Sarafannikov

0

Kochergin

1

Ramm

1

Ivanov

0

Shatskes

0

Mashkileison

1

Tamberg

1

Klimberg

0


Listok shahmatnogo kruzhka Petrogubkommuny 2-1921 1 page
database of games in PGN format petins21.zip(1 games of 10)