Match Petrogubkommuna-Gubpozhar 3:4 Petrograd 28.5.1921

Petrogubkommuna

1 ROUND

Gubpozhar

1 ROUND

Levenfish G.

1

Berens

0

Vainshtein S.

1/2

Kupriyanov

1/2

Gotgilf S.

1

Mukhin

0

Steinberg

0

Lebedev

1

Dmitriev K.

1/2

Smirnov

1/2

Gessen

0

Osipov

1

Ramm

0

Batyrev

1


Listok shahmatnogo kruzhka Petrogubkommuny 7-1921 1 page
database of games in PGN format kopope21.zip(1 games of 7)