Match Politechnical Institute-University 7.5:9.5 Saint Petersburg 21.2.1910

University

1 ROUND

Institute

1 ROUND

Smorodsky A.

0

Genrikhsen

1

Raush

0

Galkin

1

Shvartzman

1

Gubanov

0

Utretsky

1/2

Gaft

1/2

Romanovsky P.

Devekki

Vidgorchik

1/2

Sventitsky

1/2

Sumborsky

1

Soltz

0

Pokramovich

1/2

Toskin

1/2

Rytel

Estifeev

Potemkin

1

Voznesensky

0

Rinne

1

Khramtsov

0

Strutinsky

1

Minkovsky

0

Orlov

0

Chikov

1

Martirosov

1

Krasnogliadov

0

Nut

1/2

Kholshchevnikov

1/2

Bondarev

Shaposhnikov

Verbov

0

Petrashkevich

1

Trakhtenberg

1/2

Pavlovsky

1/2

Bykov

0

Glebov

1

Molchanov

1

Bogoraz

0


Shahmatnoe Obozrenie 1-2-1910 32 page
database of games in PGN format insuni10.zip( games of 20)