Match Technical College-University 4.5:4.5 Moscow 16.2.1910

Technical College

1 ROUND

University

1 ROUND

Gertsyk R.

0

Blumenfeld B.

1

Vasilevsky

1/2

Seleznev A.

1/2

Bakastov S.

0

Parfenov

1

Yasnopolsky

1/2

Uraev

1/2

Rubtsov N.

1/2

Katalymov

1/2

Palladin

1

Pavlov

0

Kurmoyarov

0

Grigoriev

1

Siniavsky

1

Kalif

0

Loginov

1

Assonov

0


Shahmatnoe Obozrenie 1-2-1910 29 page
database of games in PGN format koluni10.zip( games of 9)