Match Technological Institute-University 5:5 St.Petersburg 18.10.1909

Technological Institute

1 ROUND

University

1 ROUND

Levenfish G.

0

Smorodsky A.

1

Maltsov

0

Raush

1

Panchenko

1

Shvartzman

0

Bomze

0

Utretsky

1

Adrianovsky

0

Romanovsky E.

1

Velichkovsky

1/2

Rinne

1/2

Rabinovich

1/2

Vigdorchik

1/2

Borkhov

1

Rytel

0

Zhukovsky

1

Potemkin

0

Bortkevich

1

Pestovsky

0


Shahmatnoe Obozrenie 10-11-1909 369 page
database of games in PGN format tehuni09.zip(2 games of 10)