Match Institute of Railroad-Politechnical Institute 3:7 St.Petersburg 1909

Politechnical Institute

1 ROUND

Institute of Railroad

1 ROUND

Genrikhsen

0

Danilevich

1

Galkin

1

Raev

0

Gubanov

1

Zhuravsky

0

Gaft

1

Tomashevich

0

Devekki

1/2

Grinberg

1/2

Brendstedt

1

Pavlov

0

Beliakov

1

Andreev

0

Kupriyanov

0

Gerashchenko

1

Khramtsov

1/2

Tyshko

1/2

Minkovsky

1

Grigoriev

0


Shahmatnoe Obozrenie 12-1909 442 page
database of games in PGN format tehput09.zip( games of 10)