Match Technological Institute-Politechnical Institute 7:3 St.Petersburg 4.10.1909

Technological Institute

1 ROUND

Politechnical Institute

1 ROUND

Levenfish G.

1

Svetitsky

0

Maltsov

1

Soltz

0

Panchenko

1

Gubanov

0

Bomze

1

Devekki

0

Adrianovsky

0

Brendstedt

1

Velichkovsky

0

Kupriyanov

1

Rabinovich

1

Zeiliger

0

Borkhov

1

Chikov

0

Zhukovsky

1

Geinrikhsen

0

Bortkevich

0

Khramtsov

1


Shahmatnoe Obozrenie 10-11-1909 368 page
database of games in PGN format tehpol09.zip(2 games of 10)