Match Technical College-University 7.5:7.5 Moscow 22.10.1909

Technical College

1 ROUND

University

1 ROUND

Pronin

0

Blumenfeld B.

1

Rubtsov N.

1/2

Katalymov

1/2

Yasnopolsky A.

0

Uraev P.

1

Kurmoyarov

1

Seleznev A.

0

Gertsyk

1/2

Rozanov V.

1/2

Siniavsky

1/2

Favorsky A.

1/2

Vasilevsky

0

Mikhalchuk

1

Bakastov

1

Borisovsky

0

Palchevsky

1

Krauze

0

Prokhorov

0

Pavlov

1

Shimanovsky

0

Grigoriev

1

Shevelev

0

Kalif

1

Popov

1

Nef

0

Shishkin

1

Levi

0

Lippin

1

Assonov

0


Shahmatnoe Obozrenie 10-11-1909 365 page
database of games in PGN format coluni09.zip(1 games of 15)