Match Technical College-University 9:5 Moscow 1.12.1908

Technical College

1 ROUND

University

1 ROUND

Pronin

1

Blumenfeld B.

0

Rubtsov N.

0

Rozanov

1

Kurmoyarov

1

Borisovsky

0

Popov

1

Strit

0

Shishkin

0

Mikhalchuk

1

Palchevsky

1

Korsun

0

Shimanovsky

0

Favorsky

1

Bakastov S.

1

Assonov

0

Krestovnikov

0

Grigoriev

1

Lippin

1

Dynnikov

0

Siniavsky

1

Uspensky

0

Vasilevsky

1/2

Pavlov

1/2

Shevelev

1/2

Rossels

1/2

Prokhorov

1

Burov

0


Shahmatnoe Obozrenie 5-8-1909 228 page
database of games in PGN format kolun108.zip( games of 14)