Match Technical College-University 6.5:6.5 Moscow 6.11.1907

Technical College

1 ROUND

University

1 ROUND

Rubtsov N.

0

Blumenfeld B.

1

Palchevsky

0

Viakhirev

1

Nikolsky

0

Kalashnikov

1

Yasnopolsky A.

0

Seleznev P.

1

Pronin

1/2

Seleznev A.

1/2

Prokhorov

1/2

Isaev

1/2

Siniavsky

1/2

Lensky

1/2

Shevelev

1

Zhigalkin

0

Krestovnikov

0

Nesler

1

Fedorov

1

Dobrotvorsky

0

Permiakov P.

1

Kokhbetleev

0

Shimanovsky

1

Rossels

0

Vasilevsky

1

Ernstov

0


Shahmatnoe Obozrenie 5-8-1909 227 page
database of games in PGN format koluni07.zip( games of 13)