Match University-Technological institute 7:7 St.Petersburg 1902

University

1 ROUND

2 ROUND

Institute

1 ROUND

2 ROUND

Rozenkrantz K.

0

1

Kalugin

1

0

Paletsky

0

1

Rodionov

1

0

Severov

0

0

Yakobson

1

1

Talvik

1/2

1/2

Panchenko

1/2

1/2

Griboedov

1/2

1/2

Sukhov

1/2

1/2

Borisenko

1

1

Toluzakov

0

0

Polomsky

1

0

Kirpichnikov V.

0

1


Shahmatnoe Obozrenie 54(12)-1902
database of games in PGN format uniins02.zip( games of 14)