Match Technological institute-University 11.5:7.5 St.Petersburg 1896

Institute

1 ROUND

2 ROUND

University

1 ROUND

2 ROUND

Rogozinsky

0

1

Nikolsky

1

0

Merlo

1/2

1/2

Zigfrid

1/2

1/2

Abrumov

1

1

Cheremisinov

0

0

Fodkevich

1

0

Rozenkrantz

0

1

Norkin

1

1

Pechatkin

0

0

Zelensky

0

1/2

Velikhov

1

1/2

Rodionov

0

-

Fostychev

1

+

Bogdanov

0

1

Strakhovich

1

0

Barash

1

0

Ruch

0

1

Mekkel

1

1

Priemsky

0

0


Shahmatnyj zhurnal 11-12-1896
database of games in PGN format insuni96.zip( games of 19)