Match Universitet-Tekhnologicheskiy Institut 7.5:4.5 12.10.1891

Universitet

1 ROUND

2 ROUND

Tekh.Institut

1 ROUND

2 ROUND

Kojalovich G.

1/2

Vasiliev G.

1/2

Grebenshchikov

1/2

Yudenko

1/2

Briansky

Dembovsky


Shashechnitsa 5-1891 170 page
database of games in PGN format uniteh91.zip(2 games of 12)