Match-Tournament of Town-Heroes - Volgograd February 1969

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Leningrad

*

2.5

2

5

5

4.5

5

24.0

2

Moscow

2.5

*

2.5

4

4.5

3.5

4.5

21.5

3

Odessa

3

2.5

*

2

2.5

3

3.5

16.5

4

Volgograd

0

1

3

*

3.5

4

4

15.5

5

Kiev

0

0.5

2.5

1.5

*

3

3.5

11.0

6

Brest

0.5

1.5

2

1

2

*

2.5

9.5

7

Sevastopol

0

0.5

1.5

1

1.5

2.5

*

7.0


Leningrad: Korchnoi V.,Osnos V.,Cherepkov A.,Krutiansky A.,Bazhina E.
Moscow: Shamkovich L.,Ignatiev F.,Lebedev B.,Gspariantz G.,Belavenets L.
Odessa: Podgaets M.,Yukhtman Y.,Zilberman N.,Romanovsky R.,Yagniatinskaya R.
Volgograd: Khodos G.,Khudiakov A.,Nikhamkin L.,Kalinichenko E.,Gurfinkel Y.
Kiev: Gerber V.,Stepichev I.,Zats E.,Brodsky Y.,Gershunskaya R.
Brest: Kabanov V.,Shapiro V.,Utkov S.,Krivchenia V.,Koroleva G.
Sevastopol: Khurshudov V.,Krivodedov V.,Daniliuk V.,Verchik V.,Vasilieva L.
Winner by boards;
1-Korchnoi -5.5
2-Ignatiev -5
3-Cherepkov -5.5
4-Gaspariantz -5
5-Belavenets,Bazhina -4.5
database of games in PGN format volgog69.zip(2 games of 105)
Hosted by uCoz