International tournament Krasnodar(open) 1996

   
1 Poluljahov,Aleksandr-Russia 2480 8.5 / 11
2 Shchekachev,Andrei-Russia 2500 8.5 / 11
3 Tseshkovsky,Vitaly-Russia 2540 8.0 / 11
4 Tregubov,Pavel V-Russia 2470 8.0 / 11
5 Balashov,Yuri S-Russia 2480 8.0 / 11
6 Galkin,Alexander-Russia 2420 8.0 / 11
7 Bezgodov,Alexei-Russia 2485 8.0 / 11
8 Kozel,Roman 2365 8.0 / 11
9 Kozakov,Mikhail 2375 7.5 / 11
10 Savon,Vladimir A-Ukraine 2435 7.5 / 11
11 Koziak,Vitali 2450 7.5 / 11
12 Zakharstov,Viacheslav V-Russia 2435 7.5 / 11
13 Rodin,Mihail 2400 7.5 / 11
14 Daniliuk,Sergey-Russia 2400 7.5 / 11
15 Alavkin,Arseny 2290 7.5 / 11
16 Ovsejevitsch,Sergei 2405 7.0 / 11
17 Ivanov,Mikhail M 2375 7.0 / 11
18 Averkin,Orest N-Russia 2455 7.0 /11
19 Solodovnichenko,Yuri 2395 7.0 / 11
20 Koniushkov,Igor 2280 7.0 / 11
21 Popov,Roman 2385 7.0 / 11
22 Dmitriev,Igor 2395 7.0 / 11
23 Provotorov,Alexandr P 2315 7.0 / 11
24 Kostenko,Petr 2265 7.0 / 11
25 Savenko,A 2270 7.0 / 11
26 Shakhov,Aleksandr E 2170 7.0 / 11
27 Maliush,A 2225 7.0 / 11
28 Doroshkievich,Vladimir K-Russia 2380 6.5 / 11
29 Volkov,Sergey-Russia 2460 6.5 / 11
30 Maiorov,Oleg-Russia 2420 6.5 / 11
31 Zakharov,Alexander S-Russia 2300 6.5 / 11
32 Nekrasov,Mihail 2340 6.5 / 11
33 Kobylkin,Evgeni 2380 6.5 / 11
34 Stambulian,Arsen 2270 6.5 / 11
35 Stets,Dmitry 2340 6.5 / 11
36 Rapoport,Igor 2260 6.5 / 11
37 Zakharov,V-Ukraine 2280 6.5 / 11
38 Mihajlovskij,Sergei 2310 6.5 / 11
39 Kondenko,Alexey 2230 6.5 / 11
40 Dantsev,V   6.5 / 11
41 Fomichenko,Eduard   6.5 / 11
42 Beshukov,Sergei-Russia 2450 6.0 / 11
43 Apostolidi-Belarus 2320 6.0 / 11
44 Karmov 2235 6.0 / 11
45 Abelian,Artak   6.0 / 11
46 Baranov,S.   6.0 / 11
47 Bryzgalin,Kirill   6.0 / 11
48 Mohna,N   6.0 / 11
49 Poliakov,Yury   6.0 / 11
50 Pravdiuk,Vladimir P   6.0 / 11
51 Prokhorov,Alexander   6.0 / 11
52 Rybakov,Sergey   6.0 / 11
53 Serebriakov,Alexander   6.0 / 11
54 Fedorenkov   6.0 / 11
55 Shibaev,F   6.0 / 11
56 Batikiantz,S   6.0 / 11
57 Gaponov   6.0 / 11
58 Rakov,Valery   6.0 / 11
59 Semenov,Valeri 2375 6.0 / 11
60 Khohlov,P   6.0 / 11
61 Ginzburg,Mikhail-Belarus 2150 5.5 / 11
62 Dashko,Andrey   5.5 / 11
63 Zhukov,Viktor   5.5 / 11
64 Ivanov,Leonid   5.5 / 11
65 Panchenko,Fedor   5.5 / 11
66 Podgorodecky,V   5.5 / 11
67 Reutsky   5.5 / 11
68 Hagurov,Nuh   5.5 / 11
69 Shperber,Elizar   5.5 / 11
70 Kovalev   5.5 / 11
71 Mamiak S.   5.5 / 11
72 Miliutin,Oleg-Ukraine   5.0 / 11
73 Zangiev,Pavel-Russia 2270 5.0 / 11
74 Kazarova,Irina 2225 5.0 / 11
75 Lipskaya,Inna   5.0 / 11
76 Piven,V   5.0 / 11
77 Pogosian   5.0 / 11
78 Pudovkin,Dmitry   5.0 / 11
79 Trupan,Vladilen   5.0 / 11
80 Airapetian   5.0 / 11
81 Babich,S   5.0 / 11
82 Barannikov,V   5.0 / 11
83 Kamenev   5.0 / 11
84 Kidanov   5.0 / 11
85 Ovsiuchenko,C   5.0 / 11
86 Osipov   5.0 / 11
87 Potapenko,Alexej   5.0 / 11
88 Prisiachik   5.0 / 11
89 Staroverov   5.0 / 11
90 Chip   5.0 / 11
91 Gubernatorova,L 2190 4.5 / 11
92 Minasjan,Sergey   4.5 / 11
93 Natho   4.5 / 11
94 Ielik   4.5 / 11
95 Peshkov,Vadim   4.5 / 11
96 Abelian   4.5 / 11
97 Bondarev,Boris   4.5 / 11
98 Borolev   4.5 / 11
99 Vvedensky   4.5 / 11
100 Koriukin   4.5 / 11
101 Maiorov,B   4.5 / 11
102 Maslianok   4.5 / 11
103 Pankov   4.5 / 11
104 Pogrebnoi   4.5 / 11
105 Soloviov   4.5 / 11
106 Tolmachev   4.5 / 11
107 Iljuhin,Vasja   4.0 / 11
108 Putenko   4.0 / 11
109 Rogozhin   4.0 / 11
110 Savchenko   4.0 / 11
111 Svetliakov   4.0 / 11
112 Yurchenko   4.0 / 11
113 Asanova   3.5 / 11
114 Volchik   3.5 / 11
115 Ivanov S.   3.5 / 11
116 Israelian   3.5 / 11
117 Kaluzhny   3.5 / 11
118 Netsevetaev   3.5 / 11
119 Pivovarov   3.5 / 11
120 Kovalenko   3.0 / 11
121 Peresypkin   3.0 / 11
122 Ustiak 3.0 / 11
123 Khlopuzian   3.0 / 11
124 Tsyba A.   3.0 / 11
125 Tsyba M.   3.0 / 11
126 Kotov   2.5 / 11
127 Borodin   2.0 / 11
128 Ledik   2.0 / 11
129 Zhukov   0.0 / 4-retired

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format krasno96.zip(230 games of 704)