International tournament Cheliabinsk-B 1991

1 Ivanov,Sergey-USSR 2440 +100
&;
01111119.5 / 14  
2 Temirbaev,Serik-USSR 2435 +76 1
&;
011119.0 / 14  
3 Gleizerov,Evgeny-USSR 2510 -30
&;
1118.5 / 14  
4 Panchenko,Alexander N-USSR 2445 +11
&;
11018.0 / 14 54.50
5 Shipov,Sergei-USSR 2450 +6 00
&;
011111108.0 / 14 52.50
6 Rublevsky,Sergei-USSR 2420 +38 001
&;
011118.0 / 14 50.50
7 Bashkov,Viacheslav-USSR 2470 -14 00
&;
0111118.0 / 14 50.00
8 Yandemirov,Valeri-USSR 2420 -14 1
&;
0107.0 / 14  
9 Pisulinski,Jan-Poland 2345 +40 010011
&;
0016.5 / 14 43.75
10 Czerwonski,Aleksander-Poland 2350 +35 0001
&;
1016.5 / 14 41.75
11 Yilmaz,Turham-Turkey 2340 +46 010001
&;
0116.5 / 14 40.75
12 Poluljahov,Aleksandr-USSR 2380 -23 00001
&;
1016.0 / 14 40.00
13 Yuneev,Alexey-USSR 2400 -44 00010
&;
16.0 / 14 39.25
14 Tomorhuyag,Nyamaa-Mongolia 2365 -121 0000010010
&;
4.0 / 14  
15 Kolasinski,Marek-Poland 2335 -122 000100000
&;
3.5 / 14  
Average Elo: 2407 <=> Cat: 7 gm = 10.64 m = 7.84

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format chelib91.zip(105 games of 105)