Championship of Russia(juniors under 20) Ekaterinburg 1996

1 Shariyazdanov,Andrey 2480 +85
&;
11117.5 / 11 38.75
2 Dyachkov,Sergej 2505 +58
&;
1101117.5 / 11 38.50
3 Sotnikov,Igor 2455 +41
&;
116.5 / 11 34.75
4 Turov,Maxim 2385 +117
&;
11106.5 / 11 34.50
5 Malakhov,Vladimir 2535 -79 000
&;
1101116.0 / 11 28.00
6 Lastin,Alexander 2480 -19 000
&;
11116.0 / 11 28.00
7 Yemelin,Vasily 2495 -69 0
&;
15.5 / 11  
8 Belozerov,Andrei 2430 -31 100
&;
00115.0 / 11  
9 Motylev,Alexander 2280 +98 001001
&;
4.5 / 11  
10 Gelman,Alexander 2390 -56 0001
&;
04.0 / 11 22.00
11 Prokopchuk,Evgeny 2450 -121 0010001
&;
4.0 / 11 20.25
12 Skatchkov,Pavel 2295 -29 00000
&;
3.0 / 11  
Average Elo: 2431 <=> Cat: 8 gm = 8.03 m = 5.83

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_jun96.zip(66 game of 66)