Selected tournament for championship of USSR Ashkhabad 1990

1 Nikolenko,Oleg 2385 6.5 / 9
2 Novik,Maxim 2390 6.0 / 9
3 Kantsler,Boris 2430 6.0 / 9
4 Guliev,Sarhan   5.5 / 9
5 Bagaturov,Giorgi 2370 5.5 / 9
6 Kakageldyev,Amanmurad 2345 5.5 / 9
7 Ivanov,Ale   5.0 / 9
8 Solozhenkin,Evgeniy 2420 5.0 / 9
9 Zvjaginsev,Vadim   5.0 / 9
10 Korzubov,Peter 2455 5.0 / 8
11 Yemelin,Vasily   4.5 / 9
12 Sedrakian,A   4.5 / 7
13 Egiazarian,A   4.5 / 8
14 Magai,Vladimir   4.0 / 9
15 Safin,Shukhrat 2345 4.0 / 9
16 Kudriashov,Anatoli   4.0 / 9
17 Sokolov,Sergey M 2370 4.0 / 9
18 Aleksandrov,Aleksej 2340 4.0 / 9
19 Khashimov,V   4.0 / 9
20 Odeev,Handszar 2305 3.5 / 9
21 Pavlenko,Oleg   3.5 / 9
22 Khamdamov,Suhrob   3.0 / 9
23 Griezne,Edvins   3.0 / 8
24 Simonenko,Sergei   3.0 / 8
25 Dgebuadze,Alexandre 2345 2.0 / 9
26 Akhundov,Ruslan   1.5 / 7

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format sl_ash90.zip(112 games of 117)