Championship of USSR juniors- Simferopol January 1990(swiss-11 games)

Rk

Name

P

1

Sakaev K.

8.0

2

Shchekachev A.

8.0

3

Sulskis S.

7.5

4

Kramnik V.

7.5

5

Grabliauskas V.

7.5

6

Danielian O.

7.5

7

Rublevsky V.

7.5

8

Ziukin S.

7.0

9

Milov V.

7.0

10

Svidler P.

7.0

11

Sokolov A.

7.0

12

Dranov A.

6.5

13

Landa K.

6.5

14

Mikhalevsky V.

6.5

15

Odeev H.

6.5

16

Raag H.

6.5

17

Sichinava R.

6.5

18

Tkachiev V.

6.5

19

Aleksandrov A.

6.0

20

Anapolsky S.

6.0

21

Gasymov R.

6.0

22

Gritsak O.

6.0

23

Orlov V.

6.0

24

Strelnikov O.

6.0

25

Fish G.

6.0

26

Kekelidze M.

5.5

27

Kiriakov P.

5.5

28

Kuchukhidze S.

5.5

29

Nizamov I.

5.5

30

Oratovsky M.

5.5

31

Paronian A.

5.5

32

Berzinsh R.

5.0

33

Gadzhily R.

5.0

34

Galstian T.

5.0

35

Onishchuk A.

5.0

36

Zviagintsev V.

5.0

37

Savko A.

5.0

38

Sidorkov A.

5.0

39

Liyva R.

5.0

40

Kaliksteyn A.

4.5

41

Akhundov R.

4.5

42

Zazhogin A.

4.5

43

Kotsur P.

4.5

44

Popov V.

4.5

45

Teplitzky Y.

4.5

46

Tsaizler M.

4.5

47

Apollonov S.

4.0

48

Indichenko A.

4.0

49

Kholmsky V.

4.0

50

Gavrilets V.

3.5

51

Minasian A.

3.0

52

Umaraliev K.

3.0

53

Bladikis M.

1.5

54

Karimov I.

0.5


64 6-1990 2p
database of games in PGN format ch_jun90.zip(33 games of 297)