Selected Tournament in Uzhgorod July 1988

1 Basin,Leonid 2350 7.5 / 11
2 Guseinov,Aidyn 2325 7.0 / 11
3 Ulibin,Mikhail 2390 7.0 / 11
4 Balashov,Yuri S 2540 7.0 / 11
5 Oll,Lembit 2475 7.0 / 11
6 Magerramov,Elmar 2430 7.0 / 11
7 Rozentalis,Eduardas 2490 7.0 / 11
8 Ionov,Sergey 2360 6.5 / 11
9 Janjgava,Lasha 2470 6.5 / 11
10 Ruban,Vadim 2395 6.5 / 11
11 Akopian,Vladimir 2455 6.5 / 11
12 Vaisser,Anatoli 2530 6.5 / 11
13 Mikhalchishin,Adrian 2480 6.5 / 11
14 Karpman,Vadim 2490 6.0 / 11
15 Ivanov,S   6.0 / 11
16 Temirbaev,Serik 2375 6.0 / 11
17 Frolov,Artur   6.0 / 11
18 Tkebuchava,Gocha   5.5 / 11
19 Vakhidov,Tahir 2290 5.5 / 11
20 Huzman,Alexander 2465 5.5 / 11
21 Vitolinsh,Alvis 2415 5.5 / 11
22 Gorelov,Sergey G 2455 5.5 / 11
23 Gleizerov,Evgeny 2405 5.5 / 11
24 Sideif-Zade,Fikret I 2395 5.0 / 11
25 Annageldyev,Orazly 2365 5.0 / 11
26 Titov,German 2385 5.0 / 11
27 Malisauskas,Vidmantas 2475 5.0 / 11
28 Okhotnik,Vladimir 2445 5.0 / 11
29 Palatnik,Semon 2500 5.0 / 11
30 Savon,Vladimir A 2430 5.0 / 11
31 Gurevich,Vladimir 2400 5.0 / 11
32 Piskov,Yury 2415 4.5 / 11
33 Loginov,Valery A 2455 4.5 / 11
34 Shabanov,Yuri 2395 4.0 / 11
35 Arbakov,Valentin 2415 4.0 / 11
36 Reprintsev,Alexander   4.0 / 11
37 Efimov,Igor 2405 3.5 / 11
38 Yanvarjov,Igor 2365 3.5 / 11
39 Donchenko,Anatoly G 2385 3.5 / 11
40 Hlusevich,S 2375 3.0 / 11

Generated with ChessBase 8.0


Shahmatnyj Biulletenj 11-1988 p16
database of games in PGN format sl_uzg88.zip(219 games of 220)

game Palatnik-Reprintsev is absent