Selected Tournament in Barnaul August 1988

1 Yurtaev,Leonid 2485 6.0 / 9
2 Kholmov,Ratmir D 2475 6.0 / 9
3 Dreev,Alexey 2495 6.0 / 9
4 Dvoirys,Semen I 2440 6.0 / 9
5 Aseev,Konstantin N 2445 6.0 / 9
6 Savchenko,Stanislav 2480 6.0 / 9
7 Giorgadze,Giorgi 2410 5.5 / 9
8 Timoscenko,Genadij 2455 5.5 / 9
9 Kengis,Edvins 2470 5.0 / 9
10 Meister,Yakov 2385 5.0 / 9
11 Moroz,Alexander 2285 5.0 / 9
12 Vyzmanavin,Alexey 2565 5.0 / 9
13 Epishin,Vladimir 2475 5.0 / 9
14 Neverov,Valeriy 2440 5.0 / 9
15 Rytshagov,Mikhail   4.5 / 9
16 Yakovich,Yuri 2450 4.5 / 9
17 Shabalov,Alexander 2430 4.5 / 9
18 Zagrebelny,Sergey 2320 4.5 / 9
19 Vladimirov,Evgeny 2540 4.5 / 9
20 Nadyrhanov,Sergey   4.5 / 9
21 Kishnev,Sergey 2375 4.0 / 9
22 Shneider,Aleksandr 2465 4.0 / 9
23 Zaichik,Gennadi 2510 4.0 / 9
24 Kiselev,Sergey 2420 3.5 / 9
25 Khenkin,Igor 2340 3.5 / 9
26 Sobolevsky,Leonid   3.0 / 9
27 Kudriashov,Anatoli 2390 3.0 / 9
28 Kamsky,Gata 2380 2.5 / 9
29 Tabatadze,Tamaz   2.5 / 9
30 Asanov,Bolat   1.0 / 9

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format sl_bar88.zip(134 games of 135)