Championship of URS Kiev 2-28.4.1986

1 Cseshkovsky,Vitaly 2455 +156
&;
111011111.0 / 17  
2 Malaniuk,Vladimir P 2495 +68
&;
10110110110.0 / 17 83.50
3 Eingorn,Vereslav S 2560 0 0
&;
10111110.0 / 17 82.75
4 Lerner,Konstantin Z 2530 +31 01
&;
1111010.0 / 17 82.50
5 Balashov,Yuri S 2515 +47
&;
1011110.0 / 17 82.00
6 Gavrikov,Viktor 2550 +10 00
&;
111101110.0 / 17 81.25
7 Bareev,Evgeny 2365 +205 0010
&;
01111101110.0 / 17 79.00
8 Rashkovsky,Nukhim N 2420 +104 001
&;
0101119.0 / 17  
9 Yudasin,Leonid 2485 +14 01001
&;
1018.5 / 17 70.00
10 Gurevich,Mikhail 2510 -12 100
&;
00111018.5 / 17 69.75
11 Dolmatov,Sergey 2515 -38 00
&;
18.0 / 17 66.75
12 Khalifman,Alexander 2490 -12 0001
&;
18.0 / 17 64.25
13 Lputian,Smbat G 2545 -91 0000101
&;
1107.5 / 17 61.50
14 Beliavsky,Alexander G 2625 -176 1000000
&;
1117.5 / 17 60.25
15 Azmaiparashvili,Zurab 2465 -28 00110100
&;
07.0 / 17  
16 Yakovich,Yuri 2480 -90 00000
&;
106.0 / 17 50.50
17 Smagin,Sergey 2500 -111 0100000100
&;
16.0 / 17 49.75
18 Dvoirys,Semen I 2470 -80 0010000010110
&;
6.0 / 17 48.75
Average Elo: 2498 <=> Cat: 10 gm = 11.39 m = 7.99

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs86.zip(153 games of 153)