Semifinal of CHampionship of USSR Aktjubinsk July-August 1985

1 Dvoirys,Semen I 2445 +85
&;
111111112.0 / 17  
2 Dokhoian,Yury 2240 +208
&;
11110.0 / 17 84.00
3 Panchenko,Alexander N 2435 +1 0
&;
111110.0 / 17 83.00
4 Kharitonov,Andrei Y 2450 -14
&;
11110.0 / 17 82.50
5 Rashkovsky,Nukhim N 2410 +28
&;
0111110.0 / 17 80.25
6 Gorelov,Sergey G 2425 -9 0
&;
1119.5 / 17 78.00
7 Tseshkovsky,Vitaly 2470 -57 00
&;
110011119.5 / 17 74.75
8 Jailjan,M 2200 +207 01
&;
01010119.0 / 17 74.75
9 Vorotnikov,Vladislav V 2435 -41 001
&;
10119.0 / 17 72.25
10 Yermolinsky,Alex 2465 -94 00
&;
118.5 / 17 70.25
11 Sideif Sade,Fikret I 2340 +38 00011
&;
010118.5 / 17 67.25
12 Loginov,Valery A 2350 +5 001
&;
018.0 / 17 66.00
13 Seredenko,Vladimir 2200 +164 0001010
&;
118.0 / 17 62.25
14 Gofshtein,Leonid D 2395 -62 000
&;
1107.5 / 17  
15 Petrushin,Alexander I 2390 -102 00001010
&;
106.5 / 17 53.00
16 Giorgadze,Giorgi 2500 -218 00000100
&;
116.5 / 17 52.25
17 Kozlov,Vladimir N 2415 -128 000000110
&;
16.5 / 17 51.00
18 Kachur,Alexander 2200 -27 000000000
&;
4.0 / 17  
Average Elo: 2375 <=> Cat: 5 m = 10.88

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format sf_akt85.zip(151 games of 153)

Games: Gorelov - Jailian,Loginov-Dvoirys are absent