Semifinal of 52 Championship of USSR Barnaul August-September 1984

1 Gulko,Boris F 2470 -7
&;
111110.5 / 17 86.50
2 Smagin,Sergey 2355 +114
&;
01111110.5 / 17 81.50
3 Ubilava,Elizbar 2470 -30
&;
111011010.0 / 17 85.25
4 Kharitonov,Andrei Y 2455 -14 0
&;
111110.0 / 17 83.00
5 Vaisser,Anatoli 2475 -35 10
&;
1011110.0 / 17 81.25
6 Rashkovsky,Nukhim N 2470 -52
&;
0101119.5 / 17 79.00
7 Gorelov,Sergey G 2445 -26
&;
0111019.5 / 17 78.50
8 Rozentalis,Eduardas 2465 -68 001
&;
1011109.0 / 17 74.25
9 Kishnev,Sergey 2260 +148 000
&;
1110119.0 / 17 71.50
10 Dvoirys,Semen I 2485 -89 000
&;
1101119.0 / 17 69.75
11 Cseshkovsky,Vitaly 2505 -132 1
&;
100018.5 / 17 73.25
12 Meister,Yakov 2200 +191 101000
&;
11018.5 / 17 70.75
13 Nenashev,Alexander 2200 +191 0110001
&;
1108.5 / 17 70.50
14 Ilinsky,Vladimir 2200 +148 00000010
&;
11117.5 / 17  
15 Dzuban,Oleg I 2415 -101 0000001100
&;
1117.0 / 17  
16 Petrushin,Alexander I 2420 -152 000010000
&;
116.0 / 17  
17 Shaboian,V 2200 +32 0000110000
&;
05.0 / 17 46.75
18 Piesina,Gintautas 2355 -131 010001000010001
&;
5.0 / 17 42.50
Average Elo: 2380 <=> Cat: 6 m = 10.20

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format sf_bar84.zip(153 games of 153)