Championship of USSR(Yuong masters) Vilnius January-February 1984

1 Rozentalis,Eduardas 2465 +75
&;
10011111019.5 / 15  
2 Shneider,Aleksandr 2460 +54
&;
110119.0 / 15 65.75
3 Sokolov,Andrei 2495 +17 0
&;
011110119.0 / 15 64.00
4 Kaidanov,Gregory S 2390 +104 101
&;
100118.5 / 15 62.75
5 Novikov,Igor A 2420 +72 100
&;
111018.5 / 15 61.75
6 Yermolinsky,Alex 2420 +48 0
&;
118.0 / 15 57.50
7 Kharitonov,Andrei Y 2455 +11 0
&;
118.0 / 15 57.00
8 Dvoirys,Semen I 2485 -45 01
&;
01017.5 / 15 55.50
9 Pigusov,Evgeny 2460 -19 0
&;
1017.5 / 15 54.00
10 Korzubov,Peter 2470 -29 01010
&;
0117.5 / 15 53.00
11 Kengis,Edvins 2445 -27 00011
&;
7.0 / 15 51.75
12 Aseev,Konstantin N 2390 +31 010001
&;
1107.0 / 15 51.50
13 Azmaiparashvili,Zurab 2460 -43 0100
&;
17.0 / 15 51.00
14 Sturua,Zurab 2450 -56 0000
&;
116.5 / 15  
15 Majorovas,Vitalijus 2420 -75 10100000
&;
5.5 / 15  
16 Glek,Igor V 2395 -132 000000010
&;
4.0 / 15  
Average Elo: 2442 <=> Cat: 8 gm = 10.95 m = 7.95

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_std84.zip(120 games of 120)