Championship of USSR juniors- Kirovabad January 1984(swiss-11 games,58 participants)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Khalifman A.

*

1

1/2

1/2

1

0

1

1

9.0

2

Blodstein A.

*

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

8.0

3

Dreev A.

0

1/2

*

1

1

1/2

8.0

4

Nosenko A.

1/2

*

0

1

1

8.0

5

Serper G.

*

0

1

7.5

6

Ivanchuk V.

1/2

1/2

0

1

1

*

1/2

1/2

1/2

7.0

7

Komarov D.

0

0

*

1

7.0

8

Martynov P.

1/2

1/2

0

0

1/2

*

1

7.0

9

Milov L.

0

1/2

*

1

7.0

10

Savchenko S.

1

0

*

1

7.0

11

Smirin I.

0

0

1/2

0

*

1

7.0

12

Shabalov A.

0

1/2

0

0

*

7.0

13

Minasian A.

1/2

0/td>

*

7.0

Rk

Name

P

14

Odeev H.

6.5

15

Ronin V.

6.5

16

Ulibin M.

6.5

17

Chuchelov V.

6.5

18

Bondarj I.

6.0

19

Gelfand B.

6.0

20

Godysh Y.

6.0

21

Guliev S.

6.0

22

Ivanov V.M.

6.0

23

Kadyrov I.

6.0

24

Karimov I.

6.0

25

Rychagov M.

6.0

26

Akopian V.

5.5

27

Aliev K.

5.5

28

Vereshchagin Y.

5.5

29

Mamadshoev M.

5.5

30

Ozolinsh V.

5.5

31

Skomorokhin R.

5.5

32

Shirov A.

5.5

33

Gladysh V.

5.0

34

Gogichaishvili G.

5.0

35

Ivanov V.O.

5.0

36

Kuklin K.

5.0

37

Makletsov S.

5.0

38

Petrosian A.

5.0

39

Prokofiev V.

5.0

40

Romanov A.

5.0

41

Sepp O.

5.0

42

Egiazarian A.

4.5

43

Kakhramanov E.

4.5

44

Kudzhma L.

4.5

45

Sagalchik G.

4.5

46

Sherbakov R.

4.5

47

Elkin M.

4.5

48

Yunusov I.

4.5

49

Dzhafarov M.

4.0

50

Kakabadze R.

4.0

51

Olde H.

4.0

52

Barsky V.

3.5

53

Beisheev K.

3.5

54

Kurbanov O.

3.5

55

Akopian A.

3.0

56

Lobzhanidze D.

3.0

57

Martinkus R.

3.0

58

Magay V.

2.0


64 5-1984 7 page
database of games in PGN format ch_jun84.zip(21 games of 319)