Championship of USSR(1 League) Tashkent 2-29.10.1980

1 Beliavsky,Alexander G 2590 +39
&;
1011111111.5 / 17  
2 Cseshkovsky,Vitaly 2595 -12 0
&;
110111110.5 / 17 84.50
3 Dolmatov,Sergey 2535 +51 10
&;
1011011110.5 / 17 84.25
4 Razuvaev,Yuri S 2515 +49 0
&;
111110.0 / 17 79.75
5 Kuzmin,Gennadi P 2530 +33 1
&;
00111110.0 / 17 79.25
6 Romanishin,Oleg M 2580 -19 0
&;
01111110.0 / 17 79.00
7 Rashkovsky,Nukhim N 2520 +44 0
&;
0101111110.0 / 17 75.25
8 Sveshnikov,Evgeny 2570 -30 111
&;
0019.5 / 17 81.00
9 Eingorn,Vereslav S 2470 +75 001
&;
101119.5 / 17 75.00
10 Dorfman,Josif D 2540 -19 001
&;
01119.0 / 17  
11 Lerner,Konstantin Z 2495 +6 00010101
&;
11018.5 / 17 68.50
12 Agzamov,Georgy 2410 +96 0000
&;
11118.5 / 17 63.75
13 Panchenko,Alexander N 2495 -15 0110
&;
1008.0 / 17  
14 Chiburdanidze,Maia 2400 +42 0001000
&;
117.0 / 17  
15 Ivanov,Alexander 2425 -30 0000010
&;
6.0 / 17  
16 Tukmakov,Vladimir B 2560 -196 000000
&;
5.5 / 17  
17 Platonov,Igor V 2435 -88 0000000010
&;
15.0 / 17  
18 Sideif Sade,Fikret I 2350 -53 00000000010
&;
4.0 / 17  
Average Elo: 2500 <=> Cat: 10 gm = 11.39 m = 7.99

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format 1l_tas80.zip(153 games of 153)