Championship of USSR(farmers)- Nikolaev 1-22.3.1978

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Gavrikov V.

*

12.0

2

Kozlov V.

*

11.0

3

Pigusov E.

*

10.5

4

Ivanov I.

*

10.5

5

Zilberstein V.

*

9.0

6

Shpilker B.

*

9.0

7

Kholmov R.

*

8.5

8

Kakageldyev A.

*

8.5

9

Karner H.

*

8.5

10

Zhukhovitsky S.

*

7.5

11

Mukhamedzianov N.

*

7.0

12

Lutikov A.

*

6.5

13

Burnevsky G.

*

6.0

14

Fedorov V.

*

6.0

15

Kuksov V.

*

6.0

16

Toria G.

*

5.5

17

Bojarinow V.

*

4.0


database of games in PGN format ch_kol78.zip(26 games of 136)
Hosted by uCoz