39 Championship of USSR Leningrad 15.9-18.10.1971

1 Savon,Vladimir A 2570 +110
&;
1111111 1115.0 / 21  
2 Smyslov,Vassily 2620 -1
&;
11111 113.5 / 21 136.25
3 Tal,Mihail 2620 -1
&;
01101110111 113.5 / 21 136.00
4 Karpov,Anatoly 2540 +64 0
&;
1110111 113.0 / 21  
5 Stein,Leonid 2605 -39 010
&;
01101110 1112.0 / 21 120.25
6 Balashov,Yuri S 2570 -3 001
&;
10001111 1112.0 / 21 116.50
7 Bronstein,David I 2590 -42 00
&;
111101100 111.5 / 21 117.75
8 Polugaevsky,Lev 2640 -94 0100
&;
11111 011.5 / 21 117.25
9 Taimanov,Mark E 2600 -69 000
&;
1101101 111.0 / 21  
10 Kapengut,Albert Z 2450 +70 11000
&;
00101 1110.5 / 21 107.50
11 Krogius,Nikolai V 2575 -61 00010
&;
01111 10.5 / 21 103.25
12 Platonov,Igor V 2470 +31 01
&;
00011 1010.0 / 21 103.25
13 Lein,Anatoly 2510 -10 0010011
&;
01001 110.0 / 21 100.75
14 Geller,Efim P 2615 -137 000101
&;
100 19.5 / 21  
15 Karasev,Vladimir I     0010100
&;
10 109.0 / 21 94.50
16 Shamkovich,Leonid 2520 -55 010001110
&;
001 09.0 / 21 93.75
17 Vaganian,Rafael A 2510 -63 01000011
&;
00 108.5 / 21 89.50
18 Tukmakov,Vladimir B 2565 -120 0001000111
&;
0 08.5 / 21 86.75
19 Nikolaevsky,Yuri V 2490 -42 000001100111
&;
0 08.5 / 21 84.75
20 Grigorian,Karen Ashotovich 2430 +2 001010000101
&;
08.0 / 21 82.75
21 Dzindzichashvili,Roman 2480 -49 000000011
&;
8.0 / 21 81.25
22 Tseitlin,Mark D     00000001001001111
&;
8.0 / 21 74.00
Average Elo: 2516 <=> Cat: 11 gm = 13.44 m = 9.24

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs71.zip(231 games of 231)