Team Championship of USSR(juniors)- Kharkov 1970(1 semifinal)(4 boys+1 girls)

Rk

Name

1

2

3

4

5

P

1

Ukraine

*

3.5

3.5

4.5

5

16.5(of 20)

2

Latvia

1.5

*

3.5

3.5

5

13.5

3

Georgia

1.5

1.5

*

3

2.5

8.5

4

Estonia

0.5

1.5

2

*

3

7.0

5

Moldavia

0

0

2.5

2

*

4.5

Team Championship of USSR(juniors)- Kharkov 1970(2 semifinal)(4 boys+1 girls)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Moscow

*

4

3

4.5

3.5

5

20.0(of 25)

2

Leningrad

1

*

3

4.5

4.5

4

17.0

3

Belarus

2

2

*

3

2.5

4.5

14.0

4

Azerbaijan

0.5

0.5

2

*

3

5

11.0

5

Kirgizia

1.5

0.5

2.5

2

*

4

10.5

6

Tadzhikistan

0

1

0.5

0

1

*

2.5

Team Championship of USSR(juniors)- Kharkov 1970(3 semifinal)(4 boys+1 girls)

Rk

Name

1

2

3

4

5

P

1

RSFSR

*

3.5

3

5

4.5

16.0(of 20)

2

Uzbekistan

1.5

*

3.5

3

5

13.0

3

Armenia

2

1.5

*

2.5

3.5

9.5

4

Lithuania

0

2

2.5

*

3

7.5

5

Kazakhstan

0.5

0

1.5

2

*

4.0

Team Championship of USSR(juniors)- Kharkov 1970(1 final)(4 boys+1 girls)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Moscow

*

4

4

4

3

4

19.0(of 25)

2

Leningrad

1

*

3

3.5

3.5

4

15.0

3

Ukraine

1

2

*

4.5

3.5

3

14.0

4

RSFSR

1

1.5

0.5

*

4.5

3.5

11.0

5

Latvia

2

1.5

1.5

0.5

*

3

8.5

6

Uzbekistan

1

1

2

1.5

2

*

7.5

Team Championship of USSR(juniors)- Kharkov 1970(2 final)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Belarus

*

3.5

1.5

3

4.5

3

15.5

2

Georgia

1.5

*

3

3

4

3

14.5

3

Estonia

3.5

2

*

3

2.5

3.5

14.5

4

Armenia

2

2

2

*

2.5

2.5

11.0

5

Lithuania

0.5

1

2.5

2.5

*

3.5

10.0

6

Azerbaijan

2

2

1.5

2.5

1.5

*

9.5

Team Championship of USSR(juniors)- Kharkov 1970(3 final)

Rk

Name

1

2

3

4

P

1

Moldavia

*

2.5

4

5

11.5

2

Kirgizia

2.5

*

3

4

9.5

3

Kazakhstan

1

2

*

5

8.0

4

Tadzhikistan

0

1

0

*

1.0


Ukraine- Beliavsky A.-6 of 8,Peresypkin V.,Gofshtein L.,Machulsky A.,Kozlova
Georgia- Chigogidze,Tskitishvili G.
Belarus- Smirnov V.,Podoliako S.,Shankov V.,Kostina
Lithuania- Piesina G.
Uzbekistan- Kim E.-5.5 of 8,Agzamov G.-6 of 8
Moscow- Makarichev S.,Gorchakov A.-6.5 of 9,Fedorov V.,Soloviov S.,Ostrovskaya M.
RSFSR- Panchenko A.-3.5 of 8,Polovodin I.-5.5 of 8,Bragin A.,Semeniuk A.
Latvia- Kivlan I.-4.5 of 8,Neimanis-3.5 of 8,Bernan-4,Goncharov-4.5,Kashirskaya T.-4
Leningrad- Kozlov V.-5 of 9,Stasov-4 of 9,Barabakov,Kochyev A.,Zubova N.
Moldavia- Grinberg
Estonia- Saldre,Neff
Kazakhstan- Blokhin
Winners by boards:
1-Makarichev- 7.5 of 9
2-Podoliako S.- 7.5 of 9
3-Fedorov V.- 8of 9
4-Soloviov S.- 7.5 of 9
5-Zubova N.- 8 of 9
database of games in PGN format ch_jut70.zip(23 games of 720)