34 Championship of USSR Tbilisi 28.12.1966-2.2.1967

1 Stein,Leonid
&;
011101111 113.0 / 20  
2 Geller,Efim P 1
&;
11011 112.5 / 20  
3 Gipslis,Aivars
&;
1011111 012.0 / 20 119.25
4 Kortschnoj,Viktor
&;
111 112.0 / 20 115.00
5 Taimanov,Mark E 00
&;
0111111 112.0 / 20 112.50
6 Lein,Anatoly 00
&;
111110110 11.5 / 20  
7 Krogius,Nikolai V 01
&;
10011 111.0 / 20  
8 Polugaevsky,Lev 10
&;
00010111 110.5 / 20 101.25
9 Bronstein,David I 0001
&;
10111 10.5 / 20 99.25
10 Smyslov,Vassily 00
&;
11100 110.0 / 20 97.75
11 Kholmov,Ratmir D 0100
&;
1 110.0 / 20 95.75
12 Savon,Vladimir A 0000
&;
1111 10.0 / 20 94.00
13 Gufeld,Eduard 000100
&;
11 19.5 / 20  
14 Osnos,Viatcheslav 10001110
&;
00 9.0 / 20 91.75
15 Vasiukov,Evgeni 010100
&;
1010 9.0 / 20 90.25
16 Gurgenidze,Bukhuti 0001010
&;
01 19.0 / 20 85.50
17 Suetin,Alexey S 000101
&;
0 8.5 / 20  
18 Liberzon,Vladimir M 0001001
&;
0 8.0 / 20 79.25
19 Nei,Iivo 000001
&;
1 08.0 / 20 78.75
20 Nikolaevsky,Yuri V 001000011010
&;
07.5 / 20  
21 Doroshkievich,Vladimir K 0010000000011
&;
6.5 / 20  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs66.zip(210 games of 210)
Play-off- Tallinn 1-12.4.1967

Rk

Name

1

2

3

P

1

Gipslis A.

**

0 1

1/2 1/2

2.0

2

Korchnoi V.

1 0

**

1/2 1/2

2.0

3

Taimanov M.

1/2 1/2

1/2 1/2

**

2.0


database of games in PGN format tallin67.zip(6 games of 6)
Hosted by uCoz