15 Championship of USSR(juniors)- Moscow 3-12.1.1966(swiss-9 games,32 boys and 22 girls -were participants)

Rk

Name

P

1

Steinberg M.

7.0

2

Lilein V.

7.0

3

Dydyshko V.

6.5

4

Kudishevich D.

6.5

5

Karpov A.

6.0

6

Timoshchenko G.

6.0

7

Manin

5.5

8

Karasev

5.0

9

Kirpichnikov V.

5.0

10

Samadov

5.0

11

Ubilava E.

5.0

12

Umansky M.

5.0

13

Shakarov

5.0

14

Shereshevsky M.

5.0

15

Kolbanov

4.5

16

Nepomniashchiy

4.5

17

Tsikhelashvili

4.5

18

Shvartz

4.5

19

Vaganian R.

4.0

20

Kakageldyev A.

4.0

21

Kosikov A.

4.0

22

Krupenko

4.0

23

Pertsikavicius

4.0

24

Sazontiev

4.0

25

Chechelian S.

4.0

26

Shusterman L.

4.0

27

Agzamov G.

3.5

28

Zernitsky

3.5

29

Aliev

3.0

30

Sangla

3.0

31

Saifutdinov

1.5

32

Mukhamedzhanov

0.0

1

Spivak I.

7.0

2

Bazhina E.

6.0

3

Vilerte B.

6.0

4

Stolnikova S.

6.0

5

Titarenko

6.0

6

Golovenkova

5.5

7

Mkrtychan

5.5

8

Rabinovichute

5.0

9

Saakova

5.0

10

Samaganova

5.0

11

Bakhrekh

4.5

12

Danilova

4.5

13

Konstantinova

4.5

14

Popivoda

4.5

15

Ushakova

4.5

16

Khubuluri

4.5

17

Gonchoian

4.0

18

Stepanenko

4.0

19

Chernaya

3.0

20

Kruuskauk

2.0

21

Matveichuk

1.5

22

Borodavkina

0.5


database of games in PGN format ch_jun66.zip(22 games of 243)
Hosted by uCoz