32 Championship of USSR Kiev 1964

1 Korchnoi,Viktor
&;
11111111111 15.0 / 19  
2 Bronstein,David I 0
&;
100111111111 13.0 / 19  
3 Tal,Mihail 00
&;
1101111111 12.5 / 19  
4 Stein,Leonid 1
&;
01111011 12.0 / 19  
5 Kholmov,Ratmir D 01
&;
1111 11.5 / 19 104.50
6 Shamkovich,Leonid 00
&;
11011111 11.5 / 19 98.75
7 Lein,Anatoly 0100
&;
11111 11.0 / 19  
8 Krogius,Nikolai V 00
&;
1111 10.5 / 19 91.50
9 Lutikov,Anatoly S 0010
&;
1111 10.5 / 19 90.75
10 Averbakh,Yuri L 000
&;
11 9.0 / 19 78.50
11 Osnos,Viatcheslav 0000
&;
111 9.0 / 19 77.50
12 Borisenko,Georgy K 00000
&;
10111 8.5 / 19  
13 Suetin,Alexey S 00100
&;
01 8.0 / 19 73.25
14 Vasiukov,Evgeni 00000001
&;
11101 8.0 / 19 64.00
15 Bannik,Anatoly 1000
&;
00 7.5 / 19 75.50
16 Petersons,Andrejs 0000010
&;
1 7.5 / 19 65.25
17 Sakharov,Yuri N 00000001
&;
11 7.5 / 19 63.00
18 Goldenov,Boris Petrovich 000000010
&;
1 6.5 / 19  
19 Ljavdansky,Vladimir 000000100
&;
0 5.5 / 19 51.25
20 Bakulin,Nikolac I 0000000001
&;
5.5 / 19 50.50

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs64.zip(190 games of 190)