Championship of USSR Leningrad 10.1-15.2.1956

1 Spassky,Boris V
&;
1101111111.5 / 17 95.00
2 Taimanov,Mark E 0
&;
11111011111.5 / 17 92.25
3 Averbakh,Yuri L 0
&;
111111111.5 / 17 89.00
4 Korchnoi,Viktor 1
&;
11110111.0 / 17  
5 Kholmov,Ratmir D
&;
01111110.5 / 17 84.50
6 Tal,Mihail 0
&;
011111110.5 / 17 79.75
7 Polugaevsky,Lev 000
&;
11111101110.5 / 17 79.00
8 Boleslavsky,Isaak 0010
&;
011119.0 / 17  
9 Zurakhov,Vladlen Y 0010
&;
01118.5 / 17  
10 Antoshin,Vladimir S 0000
&;
011118.0 / 17  
11 Bannik,Anatoly 0000
&;
11017.5 / 17 57.00
12 Byvshev,Vasily Mikhailovich 00001
&;
001117.5 / 17 56.25
13 Ragozin,Viacheslav 01100110
&;
000017.0 / 17  
14 Tolush,Alexander V 00000011
&;
016.5 / 17 52.00
15 Simagin,Vladimir 0000000111
&;
016.5 / 17 48.25
16 Borisenko,Georgy K 00001000011
&;
6.0 / 17  
17 Khasin,Abram 0000000101
&;
5.5 / 17  
18 Lisitsin,Georgy 000000000
&;
4.0 / 17  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz
URS-ch23 playoff-1pl 1956

URS-ch23 playoff-1pl Leningrad 11-25.2.1956

1 Taimanov,Mark E
&;
113.0 / 4  
2 Averbakh,Yuri L
&;
2.5 / 4  
3 Spassky,Boris V 00
&;
0.5 / 4  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs56.zip(158 games of 158)