Championship of USSR(team juniors)- Leningrad 1956

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Russia(RSFSR)

*

6.5

5.5

8

7

9

9.5

8

10

10.5

74.0(of 108)

2

Moscow

5.5

*

9

6.5

10.5

7.5

9.5

8

8

9

73.5

3

Ukraine

6.5

3

*

6.5

8.5

8.5

6

8.5

8.5

10

66.0

4

Leningrad

4

5.5

5.5

*

6

7.5

8.5

6.5

9.5

11.5

64.5

5

Georgia

5

1.5

3.5

6

*

7.5

5.5

7.5

8.5

9

54.0

6

Latvia

3

4.5

3.5

4.5

4.5

*

7.5

5.5

7

8.5

48.5

7

Estonia

2.5

2.5

6

3.5

6.5

4.5

*

6.5

7

6.5

45.5

8

Belarus

4

4

3.5

5.5

4.5

6.5

5.5

*

4

5.5

43.0

9

Uzbekistan

2

4

3.5

2.5

3.5

5

5

8

*

4

37.5

10

Kazakhstan

1.5

3

2

0.5

3

3.5

5.5

6.5

8

*

33.5


Winners by boards:
1-Dashkevich(Belarus)
2-Kogan F.(Uzbekistan)
3-Chernyh V.(Moscow)
4-Pavliutin V.(Russia)
5-Selimanov V.(Moscow)
6-Khodos G.(Russia)
7-Shevelev L.(Russia)
8-Vilenkin I.(Russia)
9-Dmitrieva F.(Leningrad)
10-Shatz M.(Ukraine)
11-Kozlovskaya V.(Russia)
12-Kushnir A.(Moscow)
Belarus- Dashkevich,Shishlo,Lekakh,
Uzbekistan-Kogan F.
Moscow- Chernykh V.,Selimanov V.,Krasnov S.,Kuindzhi,Kushnir A.,Belavenets L.,Barmina,Alfeeva,
Russia- Pavliutin V.,Khodos G.,Shevelev L.,Vilenkin I.,Bagdanas,Vinter,Kozlovskaya V., Igumnova,Timofeeva,Gordeeva,
Leningrad- Blekhtsin I.,Lifshitz,Demenchuk,Emelianov,Karasev V.,Dmitrieva F.,Bishard,
Ukraine- Berezhnoi V.,Shatz M.,Antonova,
Georgia- Momdzhan,Thelidze,Dzhakhutashvili,Izvozchikov A.,Gaprindashvili N.,
Estonia- Kimmelfeld R.,Ludolph,Etruk R.,Khazak,
Azerbaijan- Agalarov,Medvedev,
Lithuania- Grigaliunas,
Kazakhstan- Ishankulov,
Armenia- Bunatian,
Latvia- Kirillov V.,Dzenite,Sedleniek,

database of games in PGN format ch_jut56.zip(26 games of 540)
Championship of USSR(team juniors)- 1956(II Group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Kirgizia

*

47.5

2

Azerbaijan

*

42.0

3

Lithuania

*

41.5

4

Armenia

*

38.0

5

Turkmenistan

*

37.5

6

Moldavia

*

27.0

7

Tadzhikistan

*

18.5


Winners by boards:

1-Mnatsakanian E.(Armenia)

2-Chebotarev V.(Kirgizia)

3-Kudriashov N.(Kirgizia)

4-Yagdzhan Z.(Armenia)

5-Medvedev A.(Azerbaijan)

6-Bachurin V.(Turkmenistan)

7-Matz E.(Kirgizia)

8-Sarkin E.(Kirgizia)

9-Valeikaite O.(Lithuania)

10-Avanesova N.(Azerbaijan)

11-Fadkina R.(Kirgizia)

12-Lopatina T.(Azerbaijan)
Hosted by uCoz