Semifinal of 23 Championship of USSR Leningrad 15.11-13.12.1955

1 Antoshin,Vladimir S
&;
1111111.5 / 18  
2 Byvshev,Vasily Mikhailovich
&;
1110101111.0 / 18  
3 Lisitsin,Georgy
&;
101101110.5 / 18 92.50
4 Taimanov,Mark E 0
&;
111110.5 / 18 91.75
5 Kholmov,Ratmir D 0
&;
01111110.5 / 18 88.75
6 Tolush,Alexander V 001
&;
0011111110.5 / 18 87.25
7 Lein,Anatoly 1
&;
101010109.5 / 1 8 86.50
8 Lutikov,Anatoly S 010010
&;
1119.5 / 1 8 81.75
9 Stoliar,Efim Samoilovich 001
&;
0110119.5 / 1 8 81.00
10 Chistiakov,Alexander Nikolaevi 0100
&;
11001119.5 / 1 8 80.50
11 Cherepkov,Alexander V 00
&;
1011109.0 / 1 8 78.75
12 Mukhitdinov,Mamadzhan 00100
&;
1119.0 / 1 8 76.25
13 Krogius,Nikolai V 000101
&;
119.0 / 1 8 76.00
14 Gusev,Yuri S 000011
&;
101018.5 / 1 8  
15 Estrin,Yacov 01000
&;
0118.0 / 1 8  
16 Beilin,Mikhail Abramovich 1100001000011
&;
07.0 / 1 8 64.75
17 Ravinsky,Grigory Ionovich 0010000
&;
17.0 / 1 8 61.00
18 Geller,A 000000010
&;
5.5 / 1 8 48.75
19 Vladimirov,Boris T 00000010001
&;
5.5 / 1 8 46.25

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format sf_len55.zip(171 games of 171)