Quarterfinal of 22 Championship of USSR- Moscow 1953

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Gusev Y.

*

10.5

2

Zagorovsky V.

*

9.0

3

Uusi G.

*

9.0

4

Khasin Ab.

*

9.0

5

Golovko N.

*

8.5

6

Tarasov A.

*

8.5

7

Golubev L.

*

7.0

8

Zherdev V.

*

7.0

9

Bonch-Osmolovsky M.

*

6.5

10

Vatnikov I.

*

6.0

11

Aramanovich I.

*

5.5

12

Baranov B.

*

5.5

13

Giorgadze T.

*

5.5

14

Zvorykina K.

*

4.0

15

Ignatieva O.

*

3.5


database of games in PGN format qf_mo153.zip(4 games of 105)
Hosted by uCoz