Quarterfinal of 22 Championship of USSR- Kaluga 1953

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Lepikhin V.

*

10.5

2

Veltmander I.

*

10.0

3

Vladimirov B.

*

10.0

4

Zilber I.

*

10.0

5

Stein L.

*

9.5

6

Koginov V.

*

9.0

7

Usov N.

*

8.5

8

Heuer V.

*

8.0

9

Goltsov L.

*

7.5

10

Buslaev A.

*

6.5

11

Khokhlovkin I.

*

6.0

12

Mileika J.

*

5.5

13

Kiriatzky E.

*

5.0

14

Neelov Y.

*

5.0

15

Lein A.

*

4.5

16

Nezlobin O.

*

4.5


database of games in PGN format qf_kal53.zip(3 games of 120)