Quarterfinal of 21 Championship of USSR- Tbilisi July-October 1952

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Nei I.

*

11.0

2

Budo A.

*

10.0

3

Vistinietzki I.

*

10.0

4

Zhukhovitsky S.

*

9.5

5

Koblenc A.

*

9.0

6

Sorokin N.

*

8.5

7

Shishov M.

*

8.5

8

Blagidze A.

*

8.0

9

Pirtskhalava

*

7.5

10

Yukhtman Y.

*

6.5

11

Voronkov B.

*

5.5

12

Gurgenidze B.

*

5.5

13

Katalymov B.

*

5.5

14

Sardarov E.

*

5.5

15

Tanin

*

5.0

16

Korsakov

*

4.5


database of games in PGN format qf_tbi52.zip(4 games of 120)