Quarterfinal of 21 Championship of USSR- Moscow-2 July-October 1952

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Uusi G.

*

11.0

2

Shaposhnikov Y.

*

10.5

3

Pavlov

*

10.0

4

Bonch-Osmolovsky M.

*

9.0

5

Khachaturov A.

*

9.0

6

Beilin M.

*

8.0

7

Aramanovich I.

*

7.5

8

Gusev Y.

*

7.5

9

Baranov B.

*

7.0

10

Krutikhin Y.

*

7.0

11

Chebotarev

*

7.0

12

Golubev

*

6.5

13

Kogan E.

*

6.5

14

Lyskov I.

*

6.0

15

Khodzhaev A.

*

4.0

16

Mukhitdinov M.

*

3.5


database of games in PGN format qf_mo252.zip(5games of 120)