Quarterfinal of 21 Championship of USSR- Moscow-1 July-October 1952

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Antoshin V.

*

10.5

2

Soloviov V.

*

10.0

3

Chistiakov A.

*

10.0

4

Livshin I.

*

9.5

5

Mikenas V.

*

9.5

6

Fridstein G.

*

9.5

7

Zurakhov V.

*

9.0

8

Podolny R.

*

9.0

9

Terpugov E.

*

8.0

10

Batygin

*

7.0

11

Breitman

*

6.0

12

Glotov V.

*

6.0

13

Vasilchuk Y.

*

5.0

14

Zeinally

*

5.0

15

Disleris

*

3.0

16

Rudenko O.

*

3.0


database of games in PGN format qf_mo152.zip(1 games of 120)
Hosted by uCoz