20 Championship of USSR 29.11-29.12.Moscow 1952

1 Botvinnik,Mikhail
&;
011111111113.5 / 19 121.25
2 Taimanov,Mark E 1
&;
001101111111113.5 / 19 119.25
3 Geller,Efim P 01
&;
11001111112.0 / 19  
4 Tolush,Alexander V 0
&;
1011010111111.5 / 19 102.50
5 Boleslavsky,Isaak 100
&;
11001111111.5 / 19 101.50
6 Kortschnoj,Viktor 0
&;
01001110111111.0 / 19  
7 Bronstein,David I 0011
&;
111010.5 / 19 99.00
8 Smyslov,Vassily 1000
&;
11011110.5 / 19 94.75
9 Moisieev,Oleg L 0100
&;
01111110.5 / 19 92.00
10 Suetin,Alexey S 010101
&;
0100119.5 / 19 88.50
11 Keres,Paul 00101
&;
010119.5 / 19 84.00
12 Aronin,Lev Solomonovich 01100
&;
019.0 / 19 84.00
13 Byvshev,Vasily Mikhailovich 0001001001
&;
01011119.0 / 19 75.25
14 Simagin,Vladimir 0010001
&;
0118.5 / 19 74.00
15 Ilivitzki,Georgi A 00000101
&;
118.5 / 19 71.25
16 Konstantinopolsky,Alexander C 00010100100
&;
17.5 / 19  
17 Lipnitsky,Isaak 000001100
&;
107.0 / 19  
18 Kan,Ilia Abramovich 00000000
&;
116.5 / 19  
19 Kasparian,Genrikh Moiseevich 0000100000
&;
5.5 / 19  
20 Goldenov,Boris Petrovich 00000000010
&;
5.0 / 19  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs52.zip(196 games of 196)
URS-ch20 playoff-1pl 1952

URS-ch20 playoff Moscow 25.1-5.2.1953

1 Botvinnik,Mikhail 1103.5 / 6  
2 Taimanov,Mark E 0012.5 / 6  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz